home foto

 

 

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

lid algemeen bestuur (2000-2008)
secretaris commissie democratie & debat
(2008-)

Uit hoofde van mijn functie maak ik deel uit van het bestuur van Nieuwspoort. Hierin sturen we vooral op continuïteit en, ook in dit verband, op verbreding van de strategie. Die verbreding vinden we zowel in versterking van het internationaal karakter van het perscentrum als in de ontwikkeling van een debatfunctie, mede in aansluiting op het toekomstige Huis van Democratie en Rechtsstaat.

Terwijl ik start met Onderscheidend Vermogen neem ik het initiatief voor een commissie democratie & debat. Deze commissie moet de ambitie van Nieuwspoort als debatcentrum kracht bijzetten.

Ook met dat doel voor ogen organiseren we de Kees Lunshoflezing. Na een welkomswoord door premier Jan Peter Balkenende houdt Arthur Docters van Leeuwen in december 2008 de eerste lezing. Co-referent is dan Hans Hillen. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet maakt in haar slotwoord bekend dat Herman van Gunsteren de eerste Nieuwspoort-rapporteur is. Van Gunsteren verdiept zich in het functioneren van het politiek-publicitaire complex Den Haag. Verbeet houdt in november 2009 de tweede Lunshoflezing. Van Gunsteren doet verslag van zijn bevindingen en gaat hierover in debat. Een jaar later, in november 2010, verzorgt oud-premier Ruud Lubbers de derde Lunshoflezing. Nieuwspoort rapporteur Joris Luyendijk spreekt een column uit over zijn bevindingen in Den Haag.

klik hier voor meer informatie over de Kees Lunshoflezing