Onderscheidend Vermogen

Media- en communicatieadvies inzake (voor)onderzoek seksueel misbruik minderjarigen in RKK (2010-2011)

De commissie Deetman adviseer ik over de presentatie in de media van het (voor)onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook adviseer ik over communicatie met betrokkenen bij dit onderzoek. In nauw overleg met Deetman draag ik tevens zorg voor de woordvoering hierover.

Zie ook: www.onderzoekrk.nl