home foto

 

 

Gemeente Den Haag (2000-2008)

directeur voorlichting en externe betrekkingen / woordvoerder College van burgemeester en wethouders

Als de gemeente Den Haag me benadert voor de functie van directeur voorlichting en externe betrekkingen realiseer ik me dat het locaal, nationaal en in potentie ook internationaal een zeer uitdagende stad is. Hoewel de gemeente in korte tijd meer dan enkele voorgangers op deze post zag komen en gaan, krijg ik alle ruimte en vertrouwen van burgemeester en wethouders de afdeling vlot te trekken en uit te bouwen. Die gaat vanaf mijn komst verder als concerndirectie en groeit mede door diverse nieuwe activiteiten van nog geen dertig naar ruim tachtig medewerkers.

Naast de nodige zorg voor het personeel, de financiën en de professionaliteit van de directie, realiseren we in nauw overleg met de (kern)diensten een effectieve regie op de persvoorlichting en concerncommunicatie. Ook leggen we ons toe op een werkzame relatie met de media, die eerder ernstig te wensen overliet. Om de directie in staat te stellen doordacht te werk te gaan initieer ik een speciale functie voor media-, literatuur- en communicatieonderzoek.

Een reorganisatie van de directie vergt de nodige aandacht, evenals de integratie van de documentatiefunctie en het bureau Internet & Intranet. Die maakt de weg vrij voor een reconstructie van concernmedia, zoals de centrale website.

De directie voert enkele grote communicatiecampagnes, waaronder de taalcampagne Helder Haags en een vernieuwende campagne voor arbeidsmarktcommunicatie. Verder brengen we een speciale lobbyfunctie in relatie tot parlement en departementen tot stand, tillen we het relatiemanagement op een hoger plan en professionaliseren we de speechwriting.

Ook geven we vorm aan de gemeentelijke crisiscommunicatie, waaraan ik in voorkomende gevallen leiding geef. 1.Uit hoofde van mijn functie maak ik bij grote crises deel uit van de beleidsstaf van de burgemeester.

Intussen trekken de internationale hoven en tribunalen in de stad wereldwijde aandacht. Het is mondiaal een unieke kwaliteit van Den Haag. Met mijn directie zet ik citymarketing hoog op de politieke agenda. Mede in dit verband initieer ik The Hague Festivals, evenals een citymarketingcentrum in het stadhuis. Voor de realisatie van laatstgenoemd project draagt de directie zorg.

In het kader van de citymarketing concentreren we ons op de positionering van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Binnen mijn directie geef ik invulling aan het beoogde profiel met de instelling van The Hague Hospitality Centre (voor expats, internationale media en delegaties), een internationale website voor dezelfde doelgroepen, evenals een publicatiereeks: ‘storytelling’ over de internationaal Den Haag. In het kader van relatiemanagement brengen we het fenomeen City Consuls tot stand. Met enkele regionale media werken we een multimediaal concept uit voor communicatie met de vele expats in de Haagse regio, waaronder een speciaal televisieprogramma.

Ten behoeve van de internationale profilering entameren we verder The Hague Peace Philosopher, The Hague Debates en The Hague Gateway to the World (voor de internationale top van Den Haag). Voor deze en andere projecten werken we nauw samen met diverse externe partners, zoals academische en culturele instellingen, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Buitenlandse Persvereniging, Radio Nederland Wereldomroep en internationaal perscentrum Nieuwspoort.

Nadat de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen besluit het Nationaal Historisch Museum in Arnhem te vestigen nemen we het initiatief om samen met enkele andere betrokkenen van binnen en buiten de gemeente een campagne op touw te zetten voor de vestiging van het Huis van de Democratie in Den Haag. De actie blijft niet zonder resultaat.

Mijn functie brengt ook andere bijzondere opdrachten met zich mee, zoals in precaire (personeels- en lobby)dossiers (onder andere ten aanzien van een nationale politie). Begin 2007 sta ik op verzoek van de burgemeester als secretaris en adviseur de informateur bij, die een crisis binnen de coalitie van het zittende college moet bezweren. De missie slaagt.

Verder formuleer ik enkele speeches van burgemeester Wim Deetman, waaronder die bij de geboorteaangifte van erfprinses Amalia door de prins van Oranje, Willem-Alexander. Ook draag ik samen met de hoofdredacteur van de Haagsche Courant zorg voor de opzet van een leerstoel sociale historie van Den Haag, verbonden aan de campus van de Universiteit Leiden in de residentie.

  • 1. Crisiscommunicatie blijkt zeker in een regeringscentrum geen overbodige luxe. Er doen zich verschillende incidenten voor die ook mijn directie onder hoogspanning zetten (moordaanslag op de politicus Pim Fortuyn en de docent Hans van Wieren, ‘Antheunisstraat’, koninklijk lief en leed, bouw van een tramtunnel, sloop van de ‘Zwarte Madonna’, aanleg van RandstadRail, beveiliging en verplaatsing van de Amerikaanse ambassade, gewelddadige demonstraties)