home foto

 

 

Onderscheidend Vermogen

Nederlandse Orde van Advocaten (2008-2009)
interim-manager communicatie, adviseur

Het is een schitterende beroepsgroep waarvoor ik aan mijn eerste opdracht begin. De klus is veelzijdig: van publiciteit in nauw overleg met algemeen deken Willem Bekkers tot positionering, realisatie van een nieuw mediacontract en public affairs. Die richt zich tegen een ongewenst bezuinigingsplan dat dreigt voor rechtshulp die de overheid bekostigt. De actie Red de rechtshulp boekt succes.

In het voorjaar van 2008 neem ik vanuit de Orde het initiatief om samen met de ministeries van Justitie en van BZK, de RvdR en het Openbaar Ministerie (OM) invulling te geven aan het begrip rechtsstaat van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat in oprichting. In het overleg dat hierop volgt dragen we niet alleen bij aan de module recht voor het bezoekprogramma van het Huis. We zetten ook de eerste stappen naar een nauwere samenwerking in de voorlichting. Samenwerking tussen RvdR, Orde en OM kan de betekenis van het recht beter voor het voetlicht brengen.

Om een aansprekende daad te stellen maak ik me sterk voor het uitbouwen van de Dag van de Rechtspraak tot een Week van het Recht onder de vlag van het Huis. Hiervoor draag ik bovendien enkele suggesties aan, zoals een openingszitting met de voorzitters van RvdR, Orde en College van proceurs-generaal, het Gerbrandydebat tussen politici en advocaten over actuele kwesties die de rechtsstaat raken maar ook het Jacques van Veendebat over de relatie tussen pers en rechtsbedrijf. De mr Gonsalvesprijs past eveneens naadloos in de Week van het Recht.

De eerste Week van het Recht, begin november 2009, mag er zijn. De ministers Ernst Hirsch Ballin van Justitie en Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maken hun opwachting. De voorzitters van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR), de Nederlandse Orde van Advocaten (Orde) en het College van procureurs-generaal nemen eraan deel, evenals vele scholieren, burgers, journalisten, magistraten en advocaten.

 

home foto