Onderscheidend Vermogen

Nederlandse Orde van Advocaten (2008-2009)
interim-manager communicatie, adviseur

Om met elkaar een antwoord te vinden op de vraag waar de advocaat voor staat gaat een camera in caravan op pad die met de dvd Toga op tournee thuis komt. Hierop zeggen tal van politici en justitiële autoriteiten maar ook ondernemers en voorbijgangers waar de advocaat voor staat. Ze doen dat zonder een blad voor de mond te nemen.

De dvd gaat naar alle advocatenkantoren met een oproep van de algemeen deken als ambassadeur de boer op te gaan en te vertellen waar de advocaat voor staat: voor u. De bekende Friese strafpleiter Willem Anker, die het eerste exemplaar ontvangt, geeft hiervoor het startschot in het populaire programma De wereld draait door.

De vele tientallen statements op de dvd Toga op tournee zijn ook materiaal voor het definiëren van de identiteit van de advocatuur. Met dat doel voor ogen beleggen we tevens een reeks rondetafelgesprekken in het land waaraan een dwarsdoorsnede van de beroepsgroep deelneemt.

Bovendien vragen we studenten fotografie uit Arnhem, Den Haag en Amsterdam de advocaat in praktijk vast te leggen. Een selectie van foto’s verschijnt in een speciale publicatie voor relaties van de Orde, Nooit Wijken, samen met betekenisvolle citaten uit de rondetafelgesprekken.

Een analyse van het materiaal dat deze deelprojecten opleveren, biedt kernbegrippen die de identiteit van de advocaat vangen. Op die basis formuleert de Orde een passende positionering van de beroepsgroep. Deze vertaalt zich in een gerichte communicatie en permanente campagne.