home foto

 

 

Onderscheidend Vermogen

Taqa Energy Nederland

    • directeur public affairs (2009-2011)
    • adviseur public affairs (2011-)

TAQA Energy maakt zich samen met de staatsonderneming Energie Beheer Nederland in ons land sterk voor de realisatie van één van de grootste gasopslagen van Europa: Gasopslag Bergermeer. Het project staat tevens voor één van de grootste particuliere investering van dit moment in de Nederlandse economie. Om Gasopslag Bergermeer met vereende krachten vlot te trekken schakelt TAQA Energy mij in het najaar van 2009 op voorspraak van Boer & Croon Corporate Communication in als directeur public affairs.

Gasopslag Bergermeer dient zowel een particulier als een publiek belang. In een tijd dat de Nederlandse gasvelden langzaam maar zeker leeg raken neemt de afhankelijkheid van gasinvoer toe. Gas is dagen tot weken onderweg naar ons land. Bij een piekbelasting, die zich voor kan doen als bij voorbeeld de vorst intreedt, heeft ons land een gasvoorraad nodig. Gasopslag Bergermeer draagt als gasbuffer dan ook bij aan leveringszekerheid van energie.

Maar het project dient ook andere publieke belangen. Zo stimuleert het de marktwerking en draagt het aldus bij aan een scherpere prijs voor de consument. Verder vervult het project straks een spilfunctie in de gasrotonde. Met die gasrotonde investeert ons land in zijn positie op de internationale energiemarkt.

In de overgang naar een duurzame energiehuishouding is aardgas als schoonste fossiele energiebron bovendien de komende decennia onmisbaar. De zon schijnt niet steeds en de wind waait evenmin altijd. Dankzij gasopslag kun je aardgas flexibel inzetten om de energievoorziening op peil te houden. Het project is met andere woorden noodzakelijk en blijkens verschillende onderzoeken verantwoord.

Aanvankelijk verzetten bijna alle betrokken overheden zich tegen het project. In overleg met de directie van TAQA Energy formuleer ik een samenhangende strategie voor public affairs en communicatie. Deze strategie werken we met vereende krachten uit. Hierbij werken we nauw samen met tal van actoren.

Zo investeren we in het vestigingsklimaat van de regio Alkmaar waarin de Bergermeer ligt. We doen dat als werkgever, als partner van de Energieregio Alkmaar maar bij voorbeeld ook met het TAQA Cultuurfonds. Voor een goede inpassing van het project biedt TAQA Energy een ruimhartige natuurcompensatie en sluit de onderneming uitstekende convenanten voor het geval zich bouwschade of bodembeweging voordoet.

Inmiddels weet Gasopslag Bergermeer zich verzekerd van de steun van nagenoeg alle betrokken overheden en geniet het project brede steun in het parlement. Het kabinet verleent in het voorjaar van 2011 alle nodige vergunningen voor Gasopslag Bergermeer.

Dit resultaat stelt mij in goed overleg in staat mijn rol om te zetten in een adviseurschap en zo ook ruimte te maken voor andere opdrachtgevers. Het adviseurschap richt zich op relatiemanagement met betrokken besturen, de energieregio Alkmaar, communicatie over de realisatie van Gasopslag Bergermeer, burgerparticipatie in relatie tot duurzame energie en het sponsorbeleid van TAQA Energy.

klik hier voor meer informatie over Gasopslag Bergermeer